Läsa på många sätt

Äppelhyllan
Alla barn behöver böcker. Men alla böcker passar inte alla barn. Det är därför Äppelhyllan finns. Här hittar du böcker för och om barn med funktionsnedsättning. Böcker som väcker läsglädje men som också ger stöd och inspiration till dig som vuxen, i ditt arbete eller som förälder.
 

För vem finns Äppelhyllan?
Äppelhyllans material är till för barn- och ungdomar med någon form av funktionshinder. Det kan vara läs- och skrivsvårigheter, hörselskada, rörelsehinder eller synskada.

På Äppelhyllan hittar du:
Daisy-böcker att lyssna på
Böcker/filmer på teckenspråk
Punktskriftsböcker
Taktila bilderböcker

DAISY för nedladdning
Du som är talboksberättigad låntagare kan själv ladda ned talböcker från Legimus/ Myndigheten för tillgängliga medier till din mobil, dator eller mp3-spelare
. Innan nedladdningen kan börja tar du kontakt med ditt bibliotek. Du som är under 18 år behöver målsmans godkännande för att få ett nedladdningskonto. Välj ett av alternativen nedan. När du lämnat in uppgifterna tar biblioteket kontakt med dig.

1. Ansök om nedladdningskonto för person under 18 år (formulär)
Intyg från målsman för att få nedladdningskonto (blankett för utskrift)
2. Ansök om nedladdningskonto för person under 18 år (blankett för utskrift)

Läs- och skrivhörna... - vad är det?

Kan man surfa om man inte ser? Kan man höra vad som står på skärmen? Kan man läsa bilderböcker även om man behöver stor text? Kan man göra om texten så att man får ljus text på mörk bakgrund?

Allt detta kan du få hjälp med på bibliotekets läs- och skrivhörna.
Fråga oss gärna!


Läs mer
Barnens bibliotek
Legimus

Språk