Läs på många sätt

Du som har svårt att läsa och skriva kan få hjälp av oss på biblioteket. Det finns många sätt att läsa på.

Talböcker
En talbok är en inläst bok. Talböcker kan du bara låna på biblioteket eller ladda ner.
Du kan lyssna i DAISY-spelare, mobiltelefon, surfplatta, mp3-spelare eller dator med läsprogram.

DAISY-spelare finns att låna biblioteket. För lyssna i datorn krävs ett läsprogram.
Du kan själv ladda ned talböcker genom DAISY direkt. På biblioteket får du ett nedladdningskonto.
Är du under 18 år måste du ha målsmans godkännande.
Ansök om konto genom att skicka ett meddelande till legimus@falkoping.se. Biblioteket tar sedan kontakt med dig.


Vem får låna talböcker?
Du behöver inget intyg på att du har svårt att läsa.
Alla som har någon form av en funktionsnedsättning har rätt att låna talböcker:
synskada, rörelsehinder, utvecklingsstörning, läs- och skrivsvårigheter, hörselskada (för hörselträning)
tillfälligt läshandikapp, kognitiva funktionsnedsättningar (till exempel traumatiska hjärnskador, afasi, autism, ADHD/DAMP, demenssjukdomar, whiplashskador och psykiska funktionsnedsättningar)
samt konvalescenter
.

Läs mer
Ladda ner gratis läsprogram till datorn
Läs mer om talböcker

Storstil och lättläst
Böcker med stor stil är vanliga böcker med större typsnitt och lägre vikt. Lättläst är böcker med kortare meningar, enklare ord och bilder som är lätta att förstå. Böckerna finns i olika nivåer. Vissa finns med en ljudskiva till. Lättläst finns både för unga och vuxna.
Vi har den lättlästa nyhetstidningen 8 sidor.


Punktskrift

Punktskrift är upphöjda punkter på papper som kombineras till bokstäver och ord. Man läser genom att känna på pappret med fingrarna. Du kan få hjälp med utskrift till punktskrift på biblioteket.
Beställ kostnadsfritt punktskriftsböcker här

Äppelhyllan
På flera av kommunens bibliotek finns Äppelhyllor som är till för barn och ungdomar med någon form av läshinder. I Äppelhyllan finns till exempel talböcker, böcker och filmer med teckenspråk samt taktila böcker och punktskrift. Läs mer om äppelhyllan.

Läs- och skrivstation
För dig som har nägon form av läs- och skrivproblem finns vår läs- och skrivstation.
Här kan du få gratis handledning i din egen takt. Allt du behöver är ett lånekort.


Här kan du med teknikens hjälp:
söka i bibliotekets katalog
läsa tidskrifter
surfa på Internet
pröva olika träningsprogram

I läs- och skrivhörnan finns en dator utrustad med:
förstoringskamera
laser- och punktskrivare
punktdisplay
scanner
hjälpmedels- och träningsprogram

Med denna teknik kan du:
förstora text och bilder
höra vad du skriver
skriva ut i punktskrift
få Internetsidor upplästa med talsyntes

Språk