GDPR

Vänligen kontakta personalen för att läsa och godkänna vårt nya avtal för lånekort.
Kontakta oss för mer information! Avtalet är en del av vårt arbete med nya dataskyddsförordningen (GDPR).

 

Avtal för lånekort på Falköpings bibliotek

Att låna på biblioteket är gratis och ditt första lånekort är kostnadsfritt.

Lånekortet är en personlig handling där du tar ansvar för lån som sker med det.
Du åtar dig därför att spärra ditt kort vid förlust och återlämna lån i rätt tid.
Biblioteket tar ut en avgift vid försening för vuxna och vid förkommet lån från alla.

Genom att ingå detta avtal godkänner du att uppgifter om dig hamnar i ett personregister. Biblioteket lagrar ditt namn, personnummer, adress, telefonnummer och e-post för att kunna administrera dina lån, reservationer, fjärrlån och inköpsförslag.
Enligt dataskyddsförordningen GDPR, har du rätt att när som helst få information om vilka uppgifter biblioteket har lagrade om dig, mot uppvisande av id-handling.
Du har också rätt att få felaktiga uppgifter rättade.
Uppgifterna sparas till dess att låntagaren väljer att avsluta kortet eller
efter 36 inaktiva månader.
Avtalet kan avslutas, och uppgifterna raderas, när alla lån är
återlämnade och eventuella avgifter betala.

Personuppgiftsansvarig: Kultur- och fritidsnämnden, Falköpings kommun
Dataskyddsombud kontaktas på dataskydd@falkoping.se.

Språk