För pedagoger

Biblioteket erbjuder tjänster riktade särskilt mot skolan. Som personal på förskola och skola kan du exempelvis beställa bokprat, boklådor och studiebesök. Vi har även färdiga bokpåsar och boklådor att låna.
Beställ boklåda


En inbjudan skickas varje hösttermin till förskoleklasserna. Alla 6-åringar i Falköpings kommun blir då inbjudna med sin klass till biblioteket för att få en första inblick i böckernas värld. Vi berättar om olika slags böcker, hur man lånar och sköter sina böcker. Alla barn får vid tillfället eget lånekort med förälders medgivande.

Lånekort barn
Lånekort vuxen

Tänk på att folkbiblioteken ska fungera som ett komplement till skolans eget bibliotek.

Läs mer
Barn & unga
Låneregler och avgifter

Språk

Bibliotekarie barn och unga
Angelica Holm Johansson
Inköpsansvar, bokprat
0515 - 88 50 16
biblioteketbarn@falkoping.se

Bibliotekarie skola
Kerstin Hellman
Boklådor, bokprat
0515 - 88 50 39
biblioteketbarn@falkoping.se

Biblioteksassistent barn och unga

Katrin Thorsell
Mediahantering, boklek
0515 - 88 50 56
biblioteketbarn@falkoping.se