Databaser

Biblioteket abonnerar på databaser inom olika ämnesområden.
Databaser som du kan använda på biblioteket eller hemifrån med bibliotekskort och PIN-kod.
PIN-koden får du på biblioteket.
Kontakta gärna biblioteket om du har frågor eller vill ha hjälp med sökningar.
Alla databaser är åtkomliga från bibliotekets databasdator, plan två.

Litteratur

Alex är ett svenskt författarlexikon som presenterar svenska och utländska författare av skönlitteratur. Du kan läsa om författarnas liv och verk, såväl som temaartiklar om länder, epoker och ismer. Sidan bjuder även på quiz och boktips.

Sök hemifrån med ditt lånekort och PIN-kod

Bidrag & stipendier

Global Grant är en databas med bidrag och stipendier som kan
sökas av privatpersoner eller organisationer.
Sök direkt passande bidrag för dig själv, din familj, skola eller förening.
Det finns också hjälp för att göra ansökningar och presentera dig själv och ditt projekt för fonderna.

Sök hemifrån med ditt lånekort och PIN-kod

Om världens länder

Landguiden är en tjänst från Utrikespolitiska Institutet som ger heltäckande och tillförlitlig information om världens länder och självstyrande territorier. Både texter och statistik uppdateras dagligen av Utrikespolitiska institutets redaktörer.

Åtkomlig från kommunens samtliga datorer

Tidningar och tidskrifter

Press reader är en databas med exakta kopior av 7000 tidningar och tidsskrifter
från 100 länder på 60 olika språk.
På svenska finns de stora dagstidningarna och ett antal tidskrifter.
Du kan läsa på bibliotekets datorer eller logga in hemifrån med ditt lånekort.
Databasen finns också som gratis app, Pressreader, där du kan ladda ned
tidningar på biblioteket via vårt trådlösa nätverk och läsa var du vill.
Inloggningen på nätverket gäller i 72 timmar (3 dygn).
Du kan ladda ner tidningar på alla biblioteken i Falköping.

Gör så här:

1. Ladda ner och installera appen PressReader via App Store eller Google Play
2. Anslut din mobil eller surfplatta till kommunens trådlösa nätverk Falkoping
3. Öppna PressReader för att hämta tidningar.

Sök hemifrån med ditt lånekort och PIN-kod

Du måste logga in för att se länken

Museets samlingar

Falbygdens museum finns med på webbplatsen Digitalt Museum.
De digitala samlingarna består av ett arkiv med fotografier från 1860 och framåt, samt
en databas över museets arkeologiska samlingar.
Den arkeologiska databasen är under uppbyggnad, och nya föremål tillkommer allteftersom.
Databasen hette tidigare Sofie.

Falbygdens Museums databas på Digitalt Museum

Språk